NETTOTRADE - på Dansk NETTOTRADE - English homepage NETTOTRADE - Polska strona

O nas

Netto Trade S.m.b.A. jest firmą handlową, która stawia sobie za cel nawiązanie kontaktów handlowych pomiędzy polskimi i duńskimi firmami kierującymi się wspólnymi celami i zamierzeniami. Współpraca ta może opierać się na procesie produkcji, zakupu, sprzedaży, rozwoju lub relokacji biznesu. Może to być bezpośredni kontakt lub kontakt, w którym firma Netto Trade będzie spełniała funkcję pośrednika.

Jesteśmy już obecni na polskim rynku. Posiadamy własny oddział, co znacząco ułatwia nam rozpatrywanie oraz realizowanie zleceń i projektów. Udało nam się również stworzyć fachowe zaplecze firmowe. Zapewniamy możliwość korzystania z usług prawników i księgowych, dzięki czemu wszystkie wątpliwości i kwestie sporne są rozstrzygane w obrębie firmy.

Kierujemy się zasadą, iż „żadne zlecenie nie jest zbyt duże lub zbyt małe” i z wielką przyjemnością chcielibyśmy być włączeni w proces realizacji projektu tak szybko, jak to będzie możliwe.

Właściciele Netto Trade posiadają wieloletnie doświadczenie na różnych szczeblach zawodowych , na które składa się między innymi praca w dziale sprzedaży i zarządzania, co sprawia, że nasi pracownicy dobrze radzą sobie z organizacją i realizacją zleceń. Struktura biznesowa Netto Trade została zbudowana w oparciu o płynną organizację pracy, więc zapewniamy szybki kontakt i niskie koszty realizacji, co w praktyce oznacza, że oferujemy wysoko konkurencyjne warunki.


John Grønbech

John Grønbech studiował handel na Tietgenskolen, a także ukończył kurs zarządzania: „Prince 2 Foundation”. Pracował jako przedstawiciel handlowy od 1982 roku i zajmował się sprzedażą w szerokim tego słowa znaczeniu, między innymi jako manager do spraw sprzedaży, manager regionalny, manager produkcji. Dzięki temu zdobył ogromne doświadczenie handlowe z zakresu handlu detalicznego i hurtowego. John posługuje się biegle językiem duńskim i angielskim. Na poziomie komunikacyjnym zna także język niemiecki, norweski i szwedzki.


Kim V. Petersen

Kim V. Petersen studiował handel oraz ukończył kierunek związany z zarządzaniem i biznesem. Posiada 25-letnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania. Jest odpowiedzialny za kontakty z dostawcą oraz codzienne zarządzanie w Polsce, a także kontakty z wybranymi klientami w Danii. Kim biegle posługuje się językiem duńskim i angielskim.


Tomasz Kalka

Tomasz Kalka posiada wykształcenie techniczne. Jest odpowiedzialny za nadzór nad techniczną stroną przedsięwzięcia począwszy od projektu poprzez wykonanie prototypu i wdrożenie do produkcji. Odpowiada również za wyszukiwanie na terenie Polski partnerów handlowych, którzy spełniają wymagania jakościowe i wzornicze zagranicznych odbiorców. Posługuje się biegle językiem polskim i angielskim.


  NETTOTRADE S.M.B.A.
John Grønbech
Tokkendrup 17
5450 Otterup
(+45) 22 71 94 43

Polen:
Kim V. Petersen
ul. I. Krasickiego 14 / 13
65-512 Zielona Gora
(+48) 502 554 546